al-ahkam.net 1434 on Facebook

Custom Search

Hadis: Wajah Allah

:salam

"Allah itu dilindungi oleh 70000 hijab, andaikata satu/semua(tak pasti) hijab itu diangkat, nescaya seluruh makhluk akan terbakar disebabkan panasnya cahaya wajah Allah"

Apakah darjat hadis di atas?

Jika cacat apakah punca kecacatannya?

"Allah itu dilindungi oleh 70000 hijab, andaikata satu/semua(tak pasti) hijab itu diangkat, nescaya seluruh makhluk akan terbakar disebabkan panasnya cahaya wajah Allah"

Hadith tersebut diriwayatkan di dalam Sahih Muslim, Sunan Ibn Majah, Musnad Ahmad tetapi tiada lafaz "dilindunggi 70000 hijab".

Kemudian, hadith diatas hendaklah diterjemahkan dengan berhati-hati. Ibn Athir ada menyebut di dalam kitabnya AnNihayah fi gharibil hadith wal athar makna hadith tersebut ialah jika nur/cahaya itu terdedah dan terkena kepada manusia, maka manusia akan lebur seperti leburnya gunung di dalam cerita Nabi Musa berjumpa Allah Ta'ala ( rujuk Surah AlA'raf ayat 145).

Wallahua'lam