al-ahkam.net 1434 on Facebook

Custom Search

Pengajaran dari riwayat ini

:salam

Ibnu Abbas rhu berkata: HAMPIR SAJA KALIAN DILEMPAR BATU DARI ATAS LANGIT, KUKATAKAN RASULULLAH SALLALLAHU 'ALAYHI WASALAM BERSABDA, TAPI KALIAN MENENTANGKANYA DENGAN UCAPAN ABU BAKAR DAN UMAR..