SJ-15-0020 : Sufi atau Barelwi?

Primary tabs

2 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ-15-0020 : Sufi atau Barelwi?

Assalamualaikum

Berapa hari lepas mesjid saya ada berbual tentang Nabi Muhammad SAW kadang kadang tak ada shadow/bayang . Adakah itu kepecayaan Nur Muhammad. Adake hadith sahih tentang tu. Adakah itu pengajaran sesat?

SJ-15-0020 : Sufi atau Barelwi?

:wassalam

al-Jawab:

Nur Muhammad adalah doktrin sesat aliran sufi termasuk Barelwi serta Syi'ah Imamiah. Apa jua kepercayaan yang mengeluarkan Nabi Muhammad saw dari sifat asalnya sebagai seorang manusia berketurunan arab Quraishy kepada bentuk cahaya atau Nur adalah suatu kesesatan.
Dalilnya: Dua Firman Allah SWT:

"Artinya : Katakanlah, Maha Suci Rabbku. Bukankah aku ini hanya seorang manusia yang menjadi rasul ?". [AQT 17:Al-Isra : 93]
"Artinya : ... Sungguh besar perkataan yang keluar dari mulut mereka. Tiadalah yang mereka katakan itu kecuali dusta". [AQT 18:Al-Kahfi : 5]
WA