Syeikh Ali an-Nadwi: Syiah Adalah Tong Sampah Tempat Longgokan Ajaran Sesat

Syeikh Ali an-Nadwi: Syiah Adalah Tong Sampah Tempat Longgokan Ajaran Sesat

Informasi Berkenaan Video/Audio: 
Ustaz Syamsudin jelaskan, syeikh an-Nadwi kata: Syiah adalah tong sampah kejahatan. Kalau kamu mahu belajar tentang ilmu salah, belajar Syiah, maka kamu akan tahu semua ajaran salah. Ia macam tong sampah tempat longgokan ajaran salah.

Kategori Video Syiah: