Impian Semua Orang: Perpaduan Salafi dan Asya'irah

Primary tabs

Antara isikandungan video:

  • Ada beberapa hal Wahabi lebih baik dari kita.. Namun, ada beberapa perkara yang Wahabi bersikap keterlaluan. Tetapi kita tidak boleh sampai menyesatkan dan mengkafirkannya.
  • Perbezaan antara kita dan Wahabi ialah dalam furu' aqidah bukan Usul aqidah..
  • Tak perlu ungkit sangat beberapa kesilapan golongan Wahabi. Kerana golongan Asya'irah juga ada kesilapan..
  • Masalah Wahabi ialah menganggap Asya'irah sebagai sesat. Masalah golongan Asya'irah pula ialah menganggap hanya pendapat mereka tidak boleh dikritik langsung.

  • Jangan sesat menyesatkan...! Para pengikut Asya'irah mempunyai sumbangan yang besar dalam Islam
  • Panduan ulama: Jika ada pendapat yang menyebabkan sejumlah besar ulamanya dianggap sesat, maka pendapat itu tidak benar.
  • Umat Islam hendaklah bersikap terbuka. Perbahasan dan saling mengkritik sesama ulama adalah sesuatu yang sihat dan dibenarkan.
  • Apakah sifat 20 salah..?
Kategori Berita: