SJ-03-0045 : Darah daging

Primary tabs

2 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ-03-0045 : Darah daging

Assalamualaikum,
Berdasarkan soalan SJ-03-0041 : darah.
Bagaimana dengan darah daging lembu, kambing dan sebgnya yang terpercik dan terkena pada anggota badan dan pakaian? Adakah sama seperti jawapan yang diberikan?
T. Kasih.

SJ-03-0045 : Darah daging

:wassalam

ÇáÌæÇÈ
alJawab:

Darah yang terpercik sedemikian adalah tidak najis kerana ia adalah termasuk darah yang sedikit dan bukannya darah yang mengalir atau membuak-buak dengan banyak (masfuuhan). Ini merupakan pendapat majoriti fuqaha' dan madzhab Syafi'iy sendiri (Prof Dr Musthafa Dieb alBugha, atTadzhib fi Adillah Matnil Ghayah wa Targhiib/45) Juga pendapat Sayyid Sabiq (Fiqh Sunnah, terjemahan Indon 1/49). sekian