SJ-05-0064 : Iktikaf di surau....

Primary tabs

2 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ-05-0064 : Iktikaf di surau....

:salam

- Apakah hukum beriktikaf di surau diri Jumaat??? ::wink:

:wassalam

Re: Iktikaf di surau....

:wassalam

Jawab;

Surau yg dirikan Juma'at adalah surau yang sudah dinaiktaraf oleh Majlis Agama. Maka ia boleh dijadikan tempat i'tikaf.

Mesjid iin yg dimaksudkan oleh Aisyah ra
" janganlah dia beri'tikaf melainkan dalam mesjid Jama'ah" (Baihaqee dan Abu Daud) disahihkan oleh al-Albani dalam Sahih sunan Abu Daud (2135)

mesjid jama'ah itu adalah mesjid yg dilakukan Juma'at dan solat lima waktu.

:aklam