SJ-05-0281 : khutbah raya...

Primary tabs

2 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ-05-0281 : khutbah raya...

:salam

adakah wajib ataupun sunat ataupun adanya nas2 untuk memulakan khutbah kedua2 hari eid itu dengan bertakbir sebyk 7x pd K1 dan 5x pd K2? sebagaimana yang diamalkan oleh khatib2 ni kebanyakan tempat??

:wassalam

SJ-05-0281 : khutbah raya...

:wassalam
alJawab:

Sudah tentu ia adalah suatu kekeliruan. Bertakbir 7X dan 5X itu ialah ketika solat 'Eid dan bukannya ketika khatib berkhutbah. Khutbah hendaklah dimulakan dgn tahmid. (Ibn Qayyim, alZaad) sekian