SJ-05-0327 : tutup mata ketika solat.

Primary tabs

2 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ-05-0327 : tutup mata ketika solat.

:salam
Ustaz, saya ada dengar daripada orang yang pada saya lebih berilmu dari saya mengatakan 'tak boleh' tutup mata ketika solat. Adakah ini benar?

Terima kasih

SJ-05-0327 : tutup mata ketika solat.

ÈÓã Çááå
æÇáÕáÇÉ æÇáÓáÇã Úáì ÑÓæá Çááå æÚáì Âáå æÕÍÈå æãä æÇáÇå ÃãÇ ÈÚÏ

- Larangan memejam mata ketika solat TIDAK SAHIH daripada Nabi SAW. Diriwayatkan dalam hadith dhaif, baginda bersabda: "Apabila seseorang dari kamu berdiri di dalam solat, maka janganlah memejamkan matanya".

Ibn Abi Hatim mengatakan: hadith munkar. Dinukilkan oleh Ibn Qudamah.

Kata al-Haithami: Diriwayatkan oleh Thabarani di dalam tiga kitabnya (Mukjam Saghir, Mukjam Ausat dan Mukjam Kabir), dan di dalamnya terdapat perawi bernama Laith bin Abi Sulaim, seorang mudallis dan dia meriwayatkan secara 'an'anah.

- Oleh itu, harus memejam mata ketika solat jika perbuatan itu memudahkan khusyuk, dan harus juga memandang ke tempat sujud atau ke memandang ke hadapan, atau memandang apa sahaja yang membawa kekhusyukan hati. Cuma dilarang memandang ke langit kerana sabit larangannya dalam hadis yang sahih (Bukhari).

Wallahu A'lam.

rujukan:
- Mughni Ibn Qudamah 2/396
- Majmak Zawaid 2/237