SJ-07-0022 : Keguguran Janin

Primary tabs

2 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ-07-0022 : Keguguran Janin

Assalamualaikum

Saya mushkil mengenai jani yang keguguran. Apa patut dilakukan kepada janin ini? Apa hukumnya dan pada waktu bila janin ini dianggap sebagai jenazah? Adakah janin yang berusia 22 minggu perlu di uruskan sebagaimana jenazah biasa?

SJ-07-0022 : Keguguran Janin

Alhamdulillah, inilah jawapannya:
Dr Yusof al-Qaradhawi ditanya mengenai hal janin yang gugur:

Pertanyaan: Apakah bayi yang gugur wajib dishalati?

Jawaban: Bayi yang gugur tidak perlu dishalati kecuali jika ia
lahir dalam keadaan hidup, meskipun hanya beberapa menit.
Ruj: http://media.isnet.org/islam/Qardhawi/Kontemporer/Singkat1.html

Wallahu a'lam

zain y.s