SJ-07-0088 : menyiram kubur

Primary tabs

2 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ-07-0088 : menyiram kubur

:salam

saya cuba cari bab tentang menyiram air/air bunga/air yang dibaca ayat2 al-quran ke atasnya, namun tak jumpa jadi saya rasa ini bukan soalan ulangan. Saya nak tahu dari mana datangnya dalil sahih atau tidak tentang perbuatan ini. kerana saya lihat ia seolah-olah menjadi kebiasaan lebih-lebih lagi dengan ramainya orang mati dilihat di dada-dada akhbar dengan menunjukkan siraman air tersebut.

terima kasih.

SJ-07-0088 : menyiram kubur

Sebahagian ulama mengatakan sunat disiram kubur selepas pengkebumian, kerana berdalilkan beberapa hadis. Namun semua hadis2 dalam bab ini adalah dhaif. Antaranya:

1) Hadis: Renjisan ke atas kubur berlaku pada zaman Rasulullah SAW.
HR: Baihaqi (no: 6530). Kata Albani dalam Irwa' 3/206: sanadnya sahih, dan ia mursal.

2) Hadis: Bahawa Nabi SAW merenjis ke atas kubur anknya Ibrahim, dan meletak di atasnya anak-anak batu.
HR Baihaqi (no: 6531). Kata Ibn Hajar dalam Talkhis 2/133: mursal.

3) Hadis Jabir: "Direnjis ke atas kubur Nabi SAW, dan orang yang merenjisnya ialah Bilal Bin Rabah. Beliau memulakan dari sebelah kepalanya...".
HR: Baihaqi (no: 6534). Kata Ibn Hajar dalam Talkhis 2/133: Dalam sanadnya ada perawi bernama Waqidi (seorang yg ditohmah).

Manakala ulama yg mengatakn tidak masyruk merenjis air adalah kerana tiada dalil sahih dalam amalan ini.

Wallahu A'lam.

Rujukan:
-Talkhis Habir
-Irwa' Ghalil
- http://www.islamtoday.net/questions/show_question_content.cfm?id=332