SJ-07-0168 : Tatacara Solat Jenazah

Primary tabs

2 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ-07-0168 : Tatacara Solat Jenazah

mohon maaf atas kiriman soalan yang begitu banyak. soalan saya,

1) apakah bacaan didalam solat jenazah semasa selaepas setiap kali takbir dan adakah disunnat kan untuk mengangkat tangan atau tidak semasa takbir.??

2) begitu juga dengan solat sunat aidh, adakah disunat kan mengangkat takbir?

SJ-07-0168 : Tatacara Solat Jenazah

ÈÓã Çááå
æÇáÍãÏ ááå æÇáÕáÇÉ æÇáÓáÇã Úáì ÑÓæá Çááå æÚáì Âáå æÕÍÈå æãä æÇáÇå ÃãÇ ÈÚÏ

1) Rujuk: SJ-07-0155 : Bacaan dalam solat jenazah URL: http://www.al-ahkam.net/home/index.php?name=MDForum&file=viewtopic&t=36485

2) Disunatkan mengangkat tangan ketika bertakbir solat eid dan solat jenazah.

Walaupun ia tidak warid secara marfuk sahih daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi ia dinukilkan daripada para sahabat. Oleh kerana perbuatan solat adalah tauqifiy, maka kita yakini bahawa para sahabat mengambilnya daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.

Daripada Umar, bahawasanya beliau mengangkat dua tangannya pada setiap takbir solat jenazah dan solat dua hariraya. (Diriwayatkan oleh al-Atsram).

Wallahu A'lam