SJ-11-0231 : hukum menggunakan wireless internet

Primary tabs

2 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ-11-0231 : hukum menggunakan wireless internet

:salam

saya adea beberapa soaaln:

1)apakah hukum menggunakan wireless internet daripada tuan punya yg tidak diketahui,tetapi wireless internet tersebut ditetapkan tanpa pasword?kerana apabila sy menggunakan wireless tersebut untuk mendownload,sudah pasti kelajuan internet akan perlahan.

albaruhiyy (not verified)
SJ-11-0231 : hukum menggunakan wireless internet

:wassalam

Jelas melalui soalan yang diajukan, penggunaan wireless tersebut adalah haram kerana ia didaftar atas nama orang lain. Ia adalah hak orang lain. Firman Allah Taala :

æóáÇ ÊóÃúßõáõæÇ ÃóãúæóÇáóßõãú Èóíúäóßõãú ÈöÇáúÈóÇØöáö [ÇáÈÞÑÉ:188].

Maksudnya : “Dan janganlah kamu memakan harta antara kamu dengan kebatilan”.

Pemiliknya telah membayar sewa bulanan.

Bahkan sekiranya kita menggunakannya ia memberi kesan kepada pemiliknya yang berdaftar. Sedangkan Nabi s.a.w :

áÇ ÖÑÑ æáÇ ÖÑÇÑ
Maksudnya “Tiada mudarat dan tidak boleh memudaratkan”.

Oleh itu, sebaiknya, anda hendaklah memberitahu dan meminta izin dari tuan punya wireless berkenaan jika ingin menggunakannya.