SJ-1716: Solat tahyatul mesjid

Primary tabs

2 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ-1716: Solat tahyatul mesjid

a. adakah kita perlu solat sunat tahyaitul masjid jika masuk
dlm surau?
b. adakah perkataan surau itu b. Melayu atau b.arab?

Re: SJ-1716: Solat tahyatul mesjid

Jawab:
a. Ijma' menetapkan solat tahiyyat mesjid hanya untuk menunaikan hak mesjid saja dan tidak selainnya (Fathul Bari, 2/329)
b. Surau adalah bahasa Melayu, orang Kelantan namakan ia Balassoh. Allahu a'alam