SJ-1735: kisah Adam dan Iblis

Primary tabs

2 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ-1735: kisah Adam dan Iblis

Berhubung dengan kisah Iblis yang enggan sujud kepada nabi Adam, saya ingin mendapat penjelasan mengenai sequence kejadian tersebut :
i. Bilakah Iblis dikeluarkan dari Syurga?
( Bukankah peristiwa Iblis menggoda Hawa itu berlaku setelah Iblis enggan sujud kepada nabi Adam ; adakah Iblis masih lagi berada didalam syurga setelah engkar kpd arahan Allah itu)
Penerangan dari pihak Tuan saya dahului dng ucapan terima kasih.

Re: SJ-1735: kisah Adam dan Iblis

Jawab:

Ini termasuk soalan2 yg tidak wajib ditanya dan tidak wajib dijawab. Ia tidak menambahkan iman sedikitpun dan tidak memudharatkan manusia jika tidak mengetahui sequence peristiwa yg berlaku beribu tahun dulu. Berdebat akannya tidak membuahkan amal dan ilmu. (Prof Mutawalli Sya'arawi, Anta Tasal; Syurbasi, yas-aluunak) Allahu a'alam