SJ-1990: [U] Tarawih

Primary tabs

2 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ-1990: [U] Tarawih

Assalamualaikum Wmt Wkt.

Apa pendapat jumhur dan dalil yang paling kuat tentang jumlah rakaat solat tarawih...saya cuma cari dalam engin caraian ahkam ..tapi tak dapat acces masuk..rosak kot..?

Re: SJ-1990: [U] Tarawih


Jwb:
Pendapat jumhur ialah 23 raka'at . Pendapat ahli tahqiq (penilai) ialah 11 setelah diteliti dan dihalusi semua dalil (subulus Salam 2/11). Pendapat jalan tengah ialah tidak ditentukan bilangannya (Ibn Taymiyah).
Rumusan:
1. Ikut pendapat jumhur 23R dengan menjaga tertib: harus
2. Ikut Sunnah: tidak melebihi 13R
3. Bebas raka'at hatta 200R sekalipun
R=raka'at
Wallahu a'alam