SJ-2148: Solat Jama'-Qasr: Bermakmumkan Imam mukim

Primary tabs

2 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ-2148: Solat Jama'-Qasr: Bermakmumkan Imam mukim

:salam

Bolehkan orang yg solat qasr-jama' mengikuti Imam yg solat genap (tamam)
:wassalam

Re: SJ-2148: Solat Jama'-Qasr: Bermakmumkan Imam mukim

:wassalam
Jawab:
Boleh hukumnya.
Dalil: HR Ahmad dari Musa bin Salamah ra, "kami bersama Ibn Abbas ra di Mekah, bila kami bermakmum kepada penduduk Mekah, kami solat 4 raka'at dan bila kami bermusafir semula, kami solat qasr 2 Raka'at." WA