SJ-2437: Ubat-ubatan

2 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ-2437: Ubat-ubatan

:salam

Terima kasih kerana memberi peluang saya bertanya. Tuan, bagaimana status ubat-ubatan yang diambil kini kerana rasanya tak kelihatan logo halal pada kebanyakan ubat?

Offline
Joined: 01/01/1970 - 7:30am
Re: SJ-2437: Ubat-ubatan

:wassalam
Jawab:

Ia termasuk Fiqh orang2 yg berhalangan atau Fiqh Dzarurat memandangkan terbatasnya ubat-ubatan yg dihasilkan oleh Pengusaha Muslim. Dasar keharusannya ialah dari nas-nas berikut:
AQ2:173 (B/siapa dlm keadaan terpaksa sedang ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosanya)
Ada pula kaedah2 fiqih yg dirumuskan:
"Dharurat mengharuskan yg terlarang."
"Sesuatu yg diharuskan kerana Dharurat dibolehkan menurut sekadarnya."
Imam syaraf Muhyiddin Yahya anNawawi (Syarah Sahih Muslim: 9/154) Imam Abdul Aziz Abdul Salam (Qawaid al_Ahkam: 1/81) Boleh mengambil ubat sedemikian bila saja tidak diketemukan yg halal."

Mungkin kita sama-sama memohon pihak Jakim supaya mempercepatkan proses persijilan Halal dalam industri ubat-ubatan. Setakat ini Halal-Jakim hanya memberi persijilan Halal kepada pembuat capsule yg berjenama Halagel. WA