SJ-2569: Dua kali solat jumaat

Primary tabs

2 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ-2569: Dua kali solat jumaat

Terdapat dua kumpulan yang melakukan solat Juma'at berasingan pada satu masjid. Kumpulan yang mana satukah yang sah solat Juma'atnya.

Re: Dua kali solat jumaat

Jawab:
Ini belum pernah terjadi baik di zaman salaf atau di zaman kita: yakni jika betul seperti yg didakwa: solat Juma'at berlaku serentak dalam satu mesjid. Yang biasa berlaku di Malaysia, ialah sebaik saja Imam yg sah solat, muncul satu kumpulan solat jama'ah (mungkin solat Zuhur) kerana menetapkan solat Juma'at Imam tidak sah.
Dalam hal ini tiada hukum sah/batal, melainkan hendaklah disiasat oleh Penguasa. Ini kerana ia berlawanan dgn Sunnah Muhammad saw. sebab itu kita biasa dengar kes solat dua Imam. memang benar, pendapat yg asah dalam madzhab Syafi'iy ialah, solat yg pertama dari Imam yg dilantik itulah yg sah. (Muhaddith Albani, Ajwibah an nafi'ah 'an Asilah Lajnah Masjid alJami'ah wa Yaliiha Ahkamul Jum'ah wa Bid'uha) WA