Syeikh Ali an-Nadwi: Syiah Adalah Tong Sampah Tempat Longgokan Ajaran Sesat