SJ - 2979: [J+G] Menjawab Salam dalam SMS & E-mail

Primary tabs

4 posts / 0 new
Last post
SJ - 2979: [J+G] Menjawab Salam dalam SMS & E-mail

:salam

Mohon jasa baik rakan-rakan di al ahkam:

(i) adakah sesorang Islam itu wajib menjawab salam (yang tidak dilafazkan), yang ditulis dalam e-mail atau SMS?

(ii) memberi salam dengan menambah "Ta'ala", adakah ia bid'ah?

(iii) menulis selawat ke atas Nabi hanya dengan kependekan "saw/SAW" sahaja - adakah ia terkeluar dari yang disyariatkan oleh Islam?

[kalau jawapannya sudah ada di mana-mana dalam al ahkam ini, harap dapat berikan alamatnya]

T.kasih

:wassalam

Re: Menjawab Salam dalam SMS & E-mail
Re: Menjawab Salam dalam SMS & E-mail

:salam

utk soalan pertama, berikut URL jawapan dari Sheikh Pendekar. WA.

SJ – 2525 : MENJAWAB SALAM MELALUI T.V , RADIO , E-MEL & MEDIA-MASSA

Re: SJ - 2979: [J+G] Menjawab Salam dalam SMS & E-mail

:wassalam
Tahqeeqan:

Speed-Reply:
i) Wajib dijawab salam melalui SMS dan E-Mail personally kepada handphone atau mailbox anda.
ii) Penambahan 'Ta'ala' adalah bid'ah idhafiah (tokok-tambah) kerana merasakan petunjuk Muhammad saw belum sempurna.
iii) saw/SAW adalah abbreviation (huruf2 potong) yg sudah dimaklumi. Penggunaan huruf2 potong ini adalah juga uslub (gayabahasa) alQur'an: misalnya Alif-Lam-Mim. Yaa-Siin.
WA