SJ-13-0243 : Tatu (tattoo) di anggota tubuh?

Primary tabs

2 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ-13-0243 : Tatu (tattoo) di anggota tubuh?

Assalamu alaikum...

Panel al-ahkam.net yang dihormati,

Adakah tatu (tattoo) yang dilukis di anggota tubuh, WAJIB ditanggalkan sekiranya ada teknologi/kaedah yang boleh menanggalkannya?
Jika wajib, adakah masih berdosa sekiranya si pemakai tatu ini tidak mahu melakukannya lantaran kaedah tersebut sangat mahal dan menyakitkan?

Terima kasih.
waAllahu ta'ala a'lam.

SJ-13-0243 : Tatu (tattoo) di anggota tubuh?

:wassalam

al-Jawab:

al-'Adzim Abadi berkata fuqaha' sepakat tidak wajib meghilangkan tatoo jika ia dilakukan sebelum ia mukallaf (belum baligh, dalam keadaan gila, atau melakukan ketika berada dalam agama lain) [Aun alMa'bud, 11/225)

Dalam madzhab Syafi' iy menetapkan tatoo wajib ditanggalkan kerana masalah najis darah yg beku pada tempat tatoo. Maka wajib ditanggalkan kecuali ia membawa kesan mudharat yg bersangatan, maka harus membiarkannya dan memadai dengan taubat (baik lelaki maupun wanita), [Fathul bari, 10/392)

Pendapat yang rajih ialah tatoo wajib ditanggalkan jika ada teknologi yang dapat menanggalkannya dengan mudah. Jika teknologi itu membawa mudharat dan kesakitan yang melampaui, maka ia dima'afkan dan memadai dengan taubat sebagaimana pendapat Ibn Hajar Asqolani dalam al-Fath di atas. Dalilnya: " Allah tidak membebani seseorang sesuai dengan kemampuannya.." AQT 2:286 WA