SJ-03-0067 : samak rumah sewa

Primary tabs

2 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ-03-0067 : samak rumah sewa

:salam ana nak pindah rumah sewa.tuan tu kata dulu ada orang india bela anjing.perlu ke samak satu rumah? ::?

SJ-03-0067 : samak rumah sewa

:wassalam

al-Jawab:

Dalil hadith hanya khusus kepada bila anjing menjilat bejana hendaklah dicuci tujuh kali dalam salah satunya dgn tanah. Manakala di zaman salaf, pernah anjing masuk ke dalam mesjid Nabawi dan Nabi SAW tidak pernah memerintahkan para sahabat menyamak mesjid (Qardhawi, Fiqh Thaharah).

Maka memadai seluruh lantainya di basuh hanya menggunakan detergen lantai atau sabun dari menyamak lantai dan dindingnya dengan tanah. Ini lebih menghampiri kebenaran kerana Islam itu mudah dan tidak dijadikan dalam agama itu suatu kesempitan.

Dalilnya: " Allah mengkehendakki untukmu kemudahan dan tidak mengkehendakki kesukaran." AQT 2: 185 WA