SJ-05-0129 : Sujud lama

Primary tabs

2 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ-05-0129 : Sujud lama

Assalamualaikum,
Saya ingin mengemukakan soalan. Bolehkah kita sujud agak lama ketika sujud yang terakhir dalam solat berjemaah sedangkan imam sudah pun tahiyat akhir.

SJ-05-0129 : Sujud lama

wa'alaikumussalam

Alhamdulillah. Kami akan cuba menjawab soalan fazali dengan kadar kemampuan yang ada, Insyaallah.

Didalam solat berjemaah, adalah menjadi sunnah mengikut pergerakan2 Imam.Seorang makmum tidak boleh mendahului Imam atau melambat2 sesuatu perbuatan. Perbuatan ini menyalahi konsep solat berjemaah. Imam itu dijadikan untuk diikuti pada setiap pergerakkannya, sebagaimana sabda Nabi :saw

Sabda Nabi :saw :-

ÅäãÇ ÌÚá ÇáÅãÇã áíÄÊã Èå ¡ ÝáÇ ÊÎÊáÝæÇ Úáíå ¡ ÝÅÐÇ ßÈÑ ÝßÈÑæÇ ¡ æÅÐÇ ÑßÚ ÝÇÑßÚæÇ
"Imam dijadikan untuk diikuti, maka janganlah kamu berbeza dengannya.Apabila dia bertakbir maka hendaklah kamu bertakbir, jika dia ruku'
hendaklah kamu ruku'" [Hadith Muttafaq 'Alaih].

Jika anda ingin melakukan sujud atau ruku' yang agak lama, lakukan didalam solat sunat bersendirian. Disana, berdo'alah sepuashati didalam ruku' anda.

Sebenarnya soalan diatas, baru sahaja dijawab oleh syiekh thtl. Berikut adalah jawapan URL nya:

SJ-05-0128 : sujud lama-lama
http://www.al-ahkam.net/home/index.php?name=MDForum&file=viewtopic&p=44226

Sekian, wassalam.

خيرالأمين