SJ-05-0157 : Sumber Doa Iftitah : sifat solat nabi al-albani

Primary tabs

2 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ-05-0157 : Sumber Doa Iftitah : sifat solat nabi al-albani

Dalam kitab di atas edisi English Islamic book trust 1993 doa iftitah "Allahumma Baa'id baini wabaina ....dst" disebut sebagai riwayat Abu daud dan Hakim, sahih.

Dalam kitab yang sama terjemahan Indonesia Media Hidayah 1996 disebut riwayah BUkhari dan Muslim dan ibnu abi syaibah - dalam Irwa'.

Adakan ini kesilapan percetakan sebagaimana disebut dalam edisi indonesia? kerana dalam edisi English saya dapati satu kesilapan yang disebut memang ada di dalam kitab versi english tersebut.

Minta ilmuwan2 ahkam terangkan dengan lebih lanjut.

Jzkk in advance.

SJ-05-0157 : Sumber Doa Iftitah : sifat solat nabi al-albani

yang betul ialah cetakan Media Hidayah 1996. Lafadz begitu memang riwayat Bukhari-Muslim. Dalam kitab al-Irwaa' ditakhrij dengan tepat, hadith no 8 dari jalur Abu Hurayrah. sekian