SJ-05-0248 : Perihal azan

Primary tabs

2 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ-05-0248 : Perihal azan

:salam

Adakah diwajibkan suci dari hadas kecil terhadap orang yang hendak melaungkan azan?

JKK

SJ-05-0248 : Perihal azan

Bismillah
Wassolatu wassalam 'ala Rasulillah SAW,

Suci dari hadas adalah sunat bagi orang yang hendak melaungkan azan.

Sabda Rasulullah SAW:

Åäí ßÑåÊ Ãä ÃÐßÑ Çááå ÅáÇ Úáì ØåÇÑÉ

" Aku tidak suka menyebut nama Allah kecuali dalam keadaan suci " (H.R Abu Daud dan dinilai sahih oleh Imam Nawawi & Albani)

Adapun hadis yang melarang melaungkan azan kecuali dalam keadaan bersuci adalah hadis mauquf yang tidak sahih dari Nabi SAW.

Azan dalam keadaan berhadas kecil atau besar adalah sah tetapi makruh bagi Imam Syafie dan lain-lain ulama. (al-Majmu': 3/103-105)

Wallahu a3lam