SJ-05-0293 : Solat jemaah

Primary tabs

2 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ-05-0293 : Solat jemaah

Kalau kita masuk ke dalam jemaah yg solat Isyak pada rakaat ke tiga, kita perlu baca Fatihah , soalannya adakah lepas bacaan Fatihah kita baca ayat Quran yg lain kerana kita berada pada rakaat pertama?

Sekian. Terima Kasih.

SJ-05-0293 : Solat jemaah

ÈÓã Çááå
æÇáÕáÇÉ æÇáÓáÇã Úáì ÑÓæá Çááå æÚáì Âáå æÕÍÈå æãä æÇáÇå ÃãÇ ÈÚÏ

Masalah ini perlu dirujuk kepada satu masalah feqah iaitu: Apabila masbuk masuk dalam jemaah, adakah rakaat yg dia sempat itu, adalah permulaan solatnya atau penghujung solatnya?

Pendapat pertama:
dikira rakaat si masbuk itu sendiri, iaitu rakaat pertama. Maka hendaklah baca Fatihah dan sunat baca surah selepasnya. kemudian, apabila imam selesai solat, dia hanya perlu sempurnakan rakaat ke-3 dan ke-4 tanpa perlu baca surah selepas Fatihah.
Ia berdasarkan hadis "Apa yang kamu sempat dengan imam, maka sembahyanglah, dan apa yang kamu tidak sempat, maka SEMPURNAKANLAH".
HR Bukhari (no: 609) dan Muslim (no: 602).

Perkataan: SEMPURNAKANLAH menunjukkan rakaat yg dia sempat dengan imamnya adalah permulaan solatnya. Yakni rakaat pertama.

Pendapat kedua:
dikira rakaat imam, kalau imam sedang rakaat ke-3, maka ia dikira rakaat ke-3 juga, tak sunat baca surah. Tetapi selepas imam selesai, dia akan qadha' balik rakaat pertama dan kedua, dan dia disunat baca surah dalam 2 rakaat terakhir itu.
Ia berdasarkan satu riwayat hadith "...Apa yang kamu tertinggal, maka QADHA'LAH".

Perkataan QADHA'KANLAH menunjukkan rakaat yg dia sempat dengan imamnya adalah penghujung solatnya.

Bagaimanapun, yang lebih kuat ialah pendapat pertama dan ia juga mazhab Syafie dan jumhur, kerana melihat kepada kewajipan TERTIB dalam solat. Walaupun imam pada rakaat ketiga, tetapi makmum hendaklah menjaga tertib dan menjadikan ia sebagai rakaat pertama, maka disunatkan baca surah pada rakaat itu.

Wallahu A'lam.

rujukan:
-Bidayatul Mujtahid 1/136