SJ-05-0326 : Bacaan Tasyahud Awal

Primary tabs

2 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ-05-0326 : Bacaan Tasyahud Awal

:salam

Saya ingin bertanya sama ada bacaan Tasyahud Awal sama dengan bacaan tasyahu akhir atau bacaan tasyahud awal tiada selawat? Terima kasih.

SJ-05-0326 : Bacaan Tasyahud Awal

ÈÓã Çááå
æÇáÕáÇÉ æÇáÓáÇã Úáì ÑÓæá Çááå æÚáì Âáå æÕÍÈå æãä æÇáÇå ÃãÇ ÈÚÏ

Selawat Dalam Tasyahhud Awwal
Terdapat khilaf di kalangan ulama. Yang disahihkan dalam mazhab Syafie ialah sunat. Manakala pendapat majoriti ulama ialah TIDAK SUNAT. Pendapat ini -In Sya ALlah- lebih sahih kerana:

- Dalam hadis Ibn Abbas dan Ibn Mas'ud tentang Nabi mengajar mereka bacaan tasyahhud, tidak disebutkan selawat ke atas Nabi. Jika ia suatu yang sunat, sudah pasti diajar oleh baginda.

- Selawat ke atas Nabi adalah satu bentuk doa, dan di sunatkan doa pada tasyahhud akhir sahaja. Adapun hadis yang mengatakan baginda berdoa pada tasyahhud awwal, ia tidak sabit di sisi muhaddithin.

rujukan:
-Majmuk Nawawi 3/460
-Syarah Syeikh Syanqiti: http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=FullContent&audioid=127674

Selawat Dalam Tasyahhud Akhir
Masalah ini juga ada khilaf. Mazhab Syafie: wajib. Manakala mazhab lain dan majoriti ulama: Sunat, tidak Wajib. Dan pendapat kedua ini -In Sya Allah- lebih sahih, kerana tidak ada nas sahih yang mewajibkan selawat dalam tasyahhud akhir.

Adapun hadis sahih Bukhari daripada Abu Humaid al-Sa'idi bahawa para sahabat bertanya Nabi SAW: "Bagaimana kami berselawat ke atas kamu?" Lalu baginda menjawab: "Katakan: Allahumma Solli Ala Muhammad.......", ia tidak menunjukkan kewajipan selawat dalam solat. Kerana ia diajar selepas disoal oleh sahabat. Kaedah menyebut: Apabila suatu perintah datang selepas satu pertanyaan, maka ia menunjukkan sunat, bukannya wajib melainkan ada qarinah lain.

rujukan:
-Majmuk 3/467
-Sifat Solat Nabi; Syeikh Torifi m/s 144.

Wallahu A'lam.