SJ-13-0226 : Any life outside the earth?Jin are the alien?

Primary tabs

2 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ-13-0226 : Any life outside the earth?Jin are the alien?

:salam

Hello, iam from indonesia and have some question regarding islamic view on life form on outside of our planet earth, i have read some verse on the Al-Qur'an , Allah SWT have created our universe from a big bang explosion and then if in physic theory from there the planet created through gravity movement on the matter from explosion itself,our earth now located on of the galaxy,our galaxy just one of the MILLION galaxy (subhannAllah).in Quran i cann't found anything in regard the existing of other life form in other planet,i have a thought that if Allah created MILLION of galaxy just to show us how powerful HE is then it's will contradicted with other verse that said Allah will created anything with a reason,the creation of these million cann't be only to make us to believe and more close to HE but should be have other function,does it could be any life form which many people said it's Alien in other planet? my theory also not contradicted with a verse that said Human on Earth are the perfect being of Allah Creation and the khalifah in this universe,in many theory about the existence of them,the alien body is far than us,they don't have long leg,big head,big eyes,cann't speak only by telepaty. even they are very smart which proven by their technology on UFO(antigravity,inertia canceller,etc).does any shahih hadist about the existence of life on other planer?does Rasullulah Muhammad SAW ever had a contact with them?

Other Question
There is also other theory that Jin are who made the ufo?what is islamic view on this?

SJ-13-0226 : Any life outside the earth?Jin are the alien?

:wassalam

Terjemahan soalan dalam bahasa melayu:

Hello, saya dari Indonesia dan ada beberapa soalan mengenai pandangan Islam seputar hidupan luaran dari planet bumi kita. Saya pernah membaca beberapa ayat AQ bahawa Allah mencipta alam buana ini dari ledakan Big Bang dan seperti dalam teori fizik, dari situlah Allah mencipta planet-planet melalui pergerakan gravitas terhadap bahan yang terhasil dari ledakan itu sendiri. Bumi kita sekarang terletak dalam salah sebuah galaksi yg terdiri dari jutaan galaksi yg lain (Maha Suci Allah). Dalam AQ, saya tidak ketemukan apa-apa hidupan lain di planet tersebut, yang membuatkan saya terfikir jika Allah mencipta jutaan galaksi yg lain, apakah hanya untuk menunjukkan betapa berkuasa-Nya Dia? Tapi ia bercanggah dengan ayat2 yg lain yang menyatakan Allah mencipta sesuatu dengan sebab, penciptaan semua ini (jutaan galaksi) tak mungkin hanya untuk meyakinkan keimanan kita saja dan membawa kita hampir kepada-Nya tapi mestikah utk tujuan yang lain, antaranya utk menempatkan hidupan lain yang dinamakan 'makhluk asing' di planet tsb? Teori saya juga tidak berlawanan dengan ayat yang menyatakan manusia adalah ciptaan Allah yang paling sempurna dan menjadi khalifah di alam ini, dalam banyak teori mengenai keujudan mereka (alien) tubuh fizik mereka tidak sehebat kita, berkaki pendek, kepala dan bermata besar, tidak boleh bercakap melainkan dengan telepati sahaja. Namun mereka amat pintar terbukti dengan kemampuan teknologi UFOnya (kalis graviti, memansuhkan inertia, dll). Apakah ada hadith sahih menjelaskan keujudan makhluk asing di planet-planet tsb? Apakah Nabi Muhammad SAW pernah membuat hubungan dengan mereka?

Soalan tambahan:
Terdapat teori lain yang mendakwa Jinn merupakan sebahagian dari UFO. Apakah pandangan Islam terhadap dakwaan ini?

====================

al-Jawab:

Terimakasih di atas soalan akhi divident dan kepercayaan anda kepada laman web al-Ahkam, kerana kami merasa senang sekali menerima kunjungan dari tolan senusantara..berikut adalah jawapan kami sekedar yang termampu:

1. Mengenai kebenaran teori Big Bang
Ia didokong oleh AQ, ayatnya ialah dalam surah al-Anbiya' 21: ayat 30 (dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahawasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian Kami pisahkan antara keduanya). Memang terbukti bahawa sarjana-sarjana Barat sudah mengakui dan menerima teori Big Bang bukanlah lagi teori, tapi satu realitas sedangkan fenomena bigbang ini sudah dijelaskan dalam AQ. Lawati laman web Harun Yahya dari Turkiye utk lebih memahami teori Big Bang.

2. Persoalan kedua: apakah ada makhluk asing hidup di galaksi dan planet yang bertaburan itu? Jawapan yang paling selamat ialah WaLlahu A' lam (Allah yang lebih Mengetahui). Tapi teori yang mengatakan ujudnya kehidupan itu ada kemungkinan benar, misalnya Allah sendiri bersumpah:
"Maka Aku bersumpah dengan apa yang kamu lihat dan dengan apa yang tidak kamu lihat" AQT alHaqqah 69: 38-39. yang pasti sudah ada dua species makhluk yang tidak dapat kita lihat telah mampu dilihat oleh sebahagian orang termasuk para Nabi, antaranya Malaikat dan Jinn. jika Jinn ini menampakkan dirinya dalam bentuk piring terbang pun ada kemungkinan juga. Malaikat memenuhi 7 petala langit, dijelaskan oleh ayat"
" hampir saja langit pecah dari sebelah atasnya dan Malaikat-malaikat bertasbih serta memuji Tuhannya"AQT 42: 05
'" Tidak ada siapa yang mengetahui bilangan tentera Tuhanmu (malaikat) kecuali Dia sendiri" AQT alMuddatsir: 74: 31

Jinn pula, antara informasi yang disalur oleh AQ:

" dan Kami telah menciptakan Jinn sebelum Adam dari api yang amat panas" AQT alHijr 15: 27
" Sesungguhnya ia (jinn) dan pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka" AQT 7: 27

alHadith:

"Jinn ada tiga species: yang terbang melayang, sejenis lagi yang berbentuk ular dan anjing dan satu lagi berdiam di dalam lumpur dan berjalan." (HR Tabrani, alHakim dan alBaihaqi, disahihkan oleh syaikh alMuhaddith al-Asyr al-Albani dalam sahih al-Jaami' 3/85)

3. Apakah Nabi saw pernah membuat kontek/hubungan dengan makhluk asing? Jika dengan Malaikat dan Jinn, memang benar sekali. Interaksi Nabi dengan Malaikat tidak memerlukan dalil kerana al-Qur:an pun diturunkan dengan perantara Jibrail AS. Adapun interaksi Nabi dengan Jinn dijelaskan dalam AQ:

"dan ingatlah ketika Kami hadapkan serombongan jinn kepadamu yang mendengarkan Al-Qur:an..."AQT alAhqaf 46: 29

Tapi dengan makhluk selain jinn dan Malaikat, tidak kita ketahui sampainya sebarang riwayat. WA

4. Kapankah jinn adalah sebahagian dari UFO.

Jawab: Ia sangat mungkin kerana dari hadith Tabrani di atas, memang terdapat species Jinn yang terbang di angkasa. Ini diperkuatkan oleh dalil AQ:
" kecuali syaitan (jinn) yang mencuri-curi yang dapat didengar (dari Malaikat) lalu dia dikejar oleh semburan api yang terang" AQT 15: 18

" tapi sekarang barangsiapa yang mencoba mengintip tentu akan menemui panah api yang sedia menunggu."AQ 72 Jinn: 9
Maka dengan sifat dan keupayaan jinn di angkasalepas mengintip rahsia langit, maka sudah tentu mereka memiliki keupayaan terbang dan kekuatan yang canggih.

(Ruj: DrSulaiman al-Ashqay, Alamul Jinn was Syayaathin/134; Dr alBasith alJamal, Mausu'ah al-Isyaraat al-Ilmiyah fi alQur:an was Sunnah))
Semuga anda berpuashati dgn jawapan kami. WA