SJ-13-0329 : Masalah Haid Melebihi Tempoh Biasa

Primary tabs

2 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ-13-0329 : Masalah Haid Melebihi Tempoh Biasa

Petikan Jawapan ahli panel (thtl)

Posted: July 25, 2007 - 12:01 PM

--------------------------------------------------------------------------------

Apabila kecelaruan haidh itu berlaku selepas pengambilan suntikan perancangan kelahiran (Birth Control), itu menandakan side-effect pertama yang dialami oleh isteri anda gara-gara suntikan tsb. Ini kena diajukan kembali kepada doktor yang memberi suntikan tsb.

Mengenai kecelaruan haidh yang dialami oleh isteri anda sekarang, anda boleh mengikut Fiqh Syafi'iyah yang membataskan had maksima waktu haidh kepada 15 hari tanpa mengambil kira hari-hari yang mana tiada darah keluar. Hikmahnya supaya haidh itu kembali stabil seperti sedia kala. WA

Ingin saya merujuk kepada permasalah haid yang ditulis oleh syeik muhamad bin shaleh al 'utsaimin dan diterjemah oleh muhammad yusuf harun
sila lawati laman web ini :-

http://www.scribd.com/doc/6284908/Darah-Kebiasaan-Wanita

Mohon penerangan lanjut mengenai masalah kedatangan haid yang melebihi daripada hari biasa sehingga 2 minggu ...

Jika mengikuti Fiqh Syafi'iyah selepas 15 hari seorang wanita boleh melakukan seperti biasa termasuk bersama suami walaupun nyata masih ada darah .....

Jika mengikut kupasan masalah haid drp syeik muhamad bin shaleh al 'utsaimin dan diterjemah oleh muhammad yusuf harun kena tunggu sehingga nyata tiada darah haid .....

Saya terkeliru yang mana satu perlu saya ikuti dalam pemasalahan haid yang melebih hari biasa ... jika tersalah melibatkan dosa besar .......

Pohon penjelasan .....

walahualam

SJ-13-0329 : Masalah Haid Melebihi Tempoh Biasa

:salam

Bismillahi wal hamdulillahii ,

Sebenarnya tidak ada perbezaan atau kekeliruan pun antara jawapan Thtl dan Syaikh Uthaimin mengenai dengan tempoh masa maksimum darah haid.

Ini kerana , apa yang diutarakan oleh Thtl itu , adalah mengikut pandangan Mazhab Syafie dan Hanbali yang mana tempoh paling cepat darah haid ialah sehari semalam dan maksimumnya ialah 15 hari.

Mazhab Hanafi pula berpendapat tempoh paling cepat ialah selama 3 hari dan paling maksimum ialah 10 hari.

Jika kita lihat pula pandangan Imam Malik , bahawa masa berlangsungnya haid itu tidak ada tempoh tertentu.Begitu juga tidak ada batasan masa yang paling lama / maksimum.Sebagimana dalil daripada firman Allah swt dalam surah al-baqarah ayat 222 :

æóíóÓúÃóáõæäóßó Úóäö ÇáúãóÍöíÖö Þõáú åõæó ÃóÐðì

Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran."

Berdasarkan kepada maksud firman Allah swt di atas , bilamana tempoh masa maksimum tidak diitetapkan , maka cara atau kaedah yang digunakan untuk menentukan bilakah masa haid itu telah habis ialah dengan cara apabila darah haid itu terhenti , iaitu tidak ada darah lagi yang keluar.

Maka , secara kaedahnya , kita boleh mengikut kaedah penentuan yang mana bersesuaian dengan keadaan dan situasi yang berlaku.Bagi wanita yang mengalami tempoh masa haid yang stabil , sudah tentu dia akan dapat mengagak bilakah yang dikatakan darah haid dan bila pula yang dikatakan darah Istihadhah.Ini dapat ditentukan melalui kebiasaan datang dan tamatnya darah haid pada setiap bulan.

Bagi mereka yang tidak dapat menentukannya , boleh menetapkan hukumnya dengan cara melihat kepada warna darah yang keluar sebagaimana sabda Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh An-Nasaie daripada Fatimah binti Abu Hubaisy :

“Sesungguhnya darah Haid itu hitam seperti diketahui ramai.Jika terjadi seperti itu , maka tinggalkanlah solat.Jika yang keluar itu adalah darah lain maka berwudhuklah dan solatlah.”
(An-Nasaie , jilid 1 , ms : 102)

Atau pun boleh juga mengguna pakai kaedah yang ditetapkan oleh Mazhab Syafie , iaitu dengan menetapkan tempoh maksimum selama 15 hari.

WA

Ruj :
Al-Mughni , Ibn Qudamah
Al-Mufassal , Dr Abd Karim Zaidan

الراجي رحمة ربه الجوّاد http://aljawhar.wordpress.com