SJ-16-0001 : yg manakan betul??

2 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ-16-0001 : yg manakan betul??

:salam

ada seorang ustaz berkata,
Dalam mazhab syafi'i , Orang Islam yang bunuh orang kafir
tidak akan dikena qisas. manakala orang kafir yg bunuh orang Islam
akan dikenakan hukum balas.

tetapi ada seorang ustaz yg lain pula kata,
pendapat diatas adalah mazhab hanafi, dan mazhab syafi'i sebaliknya.

tidakkah itu bercanggah.

Offline
Joined: 01/01/1970 - 7:30am
SJ-16-0001 : yg manakan betul??

:wassalam

Yang benar ialah apa yg dinukilkan itu adalah pendapat madzhab Syafi' iy dan Hanabilah: orang Islam yang membunuh kafir dengan sengaja, tidak dikenakan Qisas, melainkan diyat yg berlipat kali ganda. (Ibn Qudamah al-Maqdisi, alMughni, 9/241