SJ-1645 : Sahkah Solat ?.

Primary tabs

2 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ-1645 : Sahkah Solat ?.

Sahkah Solat jika setelah sembahyang dibelek-belek tapak kaki terdapat sedikit plasticine, maknanya masa ambil wudhu tak nampak/perasan . Apakah sah solat, apakah sah wudhu ?

Jazakallah

SJ-1645 : Sahkah Solat ?

æÚáíßã ÇáÓáÇã æÑÍãÉ Çááå æÈÑßÇÊå

Bismillahir Rahmanir Rahim

Merujuk kepada soalan saudara di atas, berikut ini adalah butiran-butiran jawapannya menurut sedikit ilmu pengetahuan kami yang dianugerahi oleh Allah Ta’ala .

01- SYARAT-SYARAT SAH WUDHUK :

Menurut Majoriti Ahli Fiqh , kecuali yang bermazhab Hanafi , ada 4 syarat :
***************************************************************

1- Seluruh permukaan kulit di anggota-anggota badan yang menjadi anggota-anggota wajib wudhuk, MESTILAH wudhuk itu mengenainya.

2- Mestilah diHILANGKAN TERLEBIH DAHULU apa-apa sahaja yang boleh menyebabkan air wudhuk terhalang daripada sampai @ mengenai anggota-anggota badan yang wajib dikenakan air wudhuk.

3- Tidak adanya sebarang pembatal-pembatal @ penyebab-penyebab tertegahnya seseorang itu drp mengambil wudhuk seperti Haid, Nifas, dan seumpamanya.

4- Tayammum (yang menjadi pengganti wudhuk di kala ketiadaan air yang memadai untuk berwudhuk) hanya boleh dilakukan menurut Majoriti Ahli Fiqh ketika masuknya waktu bagi sesuatu solat itu, dan menurut Ahli Fiqh bermazhab Hanafi, tidak mengapa bertayammum sebelum masuknya waktu sesuatu solat.

***************************************************************

02- Jadi, andainya plasticine (tanah liat tiruan) itu diyakini menjadi penghalang drp sampainya air wudhuk ke anggota-anggota badan kita yang wajib berwudhuk, maka ianya berkaitan dengan apa yang kita jelaskan di atas , perkara 1 (di noktah 1 & 2) , maka hukum solat anda adalah TIDAK SAH DISEBABKAN air wudhuk itu sendiri tidak dianggap sah (tidak memenuhi sayarat-syarat sah wudhuk) dan sesuatu solat itu tidak diterima (sah) di sisi Allah Ta’ala melainkan dengan adanya wudhuk yang juga sah !.

***************************************************************

03- Apabila anda sedar (perasan) perkara itu SETELAH SELESAI anda melakukan solat, maka anda hendaklah berwudhuk sekali lagi (setelah dipastikan plasticine & seumpama dgnnya seperti cat, minyak gris dan sbgnya) dan melakukan kembali solat anda tadi.

***************************************************************

04- Solat yang wajib (dan apa-apa sahaja yang wajib dilakukan), yang dikerjakan kembali dinamakan I’ADAH (mengulang kembali) andainya ianya dilakukan masih di dalam waktunya.

***************************************************************

05- Manakala, bagi kewajipan-kewajipan yang dilakukan @ dilakukan kembali di luar waktu asalnya, maka ia dinamakan sebagai QADHO’ (menunaikan semula).

***************************************************************

06- Jadi, andainya anda melakukan kembali solat anda itu tadi, masih di dalam waktunya maka solat itu dianggap I’ADAH , dan andainya diluar drp waktunya , maka dinamakan sbg QADHO’.

***************************************************************

Saranan : Kami menyarankan kepada diri-diri kami sendiri & saudara-saudari sekalian agar dapat check sebaik-mungkin dahulu anggota-anggota tubuh badan kita , pakaian kita dan semua yang berkaitan dengan syarat-syarat sahnya sesebuah wudhuk & solat, agar ianya diterima di sisi Allah Ta’ala kelak.

Sekian sahalah jawapan berdasarkan isi pertanyaan , walhal Allah Ta’ala Lebih & Maha Mengetahui akan hakikat sebenar.

Wassalam.

Rujukan :

FIQH AL-ISLAMI WA ADILLATUH : Jilid 1, ms 391.
Oleh : Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaily – Cetakan Darul Fikr, Beirut.

BIDAYATUL WUSUL ILA ‘ILMI AL-USUL
(Teks Usul Fiqh Universiti Al-Azhar, Cawangan Al-Mansoora & Dimyat)
Oleh : Dr. Ismail Abdul Rahman .

29 / Rabi’ul Tsani / 1423 H
10 / Julai / 2002 M

Persisiran Mediteranean.