SJ-1698: Sahkah Solat

Primary tabs

2 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ-1698: Sahkah Solat

Assalamu'alaikum

Jika seseorang mengangkat tangan (takbir) selepas sujud roka'at pertama atau ketiga. Apakah hukumnya ? (sengaja/tak sengaja).

JazakAllah.

Re: SJ-1698: Sahkah Solat

Jawab:

1. Takbir dgn mengangkat tangan selepas sujud raka'at pertama
Nabi saw tidak diriwayatkan berbuat demikian.
Jika dilakukan dengan sengaja: bid'ah kerana melakukan sesuatu dlm ibadah tanpa nas.
Jika dilakukan dgn tidak sengaja: Dima'afkan
2. Takbir (dengan mengangkat tangan) selepas sujud Raka'at ke tiga
Juga seperti di atas.
yang dibolehkan ialah takbir dgn mengangkat tangan selepas raka'at kedua (selepas tasyahud awal) ke raka'at ketiga. 21 sahabat ada meriwayatkan hal ini, (Syawkani, Nailul Awthor, 2/179)
Jika dilakukan dengan sengaja, solat tetap sah.
Allahu a'alam