SJ-1802: mandi Wiladah

Primary tabs

2 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ-1802: mandi Wiladah

A'salam wr kth

apa pendapat tuan dengan pandangan ini, kerana saya confuse dengan article ini, seolahnya ianya perlu sesangat.

Ibu Bersalin

Terima kasih

Re: SJ-1802: mandi Wiladah


Jawab:
Sila browse archive, antaranya SJ-1724
Teliti jawapan kami dan jika masih musykil kembali semula ke laman fiqh ini.