SJ-1858: Hafaz Qur`an

Primary tabs

2 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ-1858: Hafaz Qur`an

Assalamualaikum Tuan Panel,

Adakah benar ada hadis yang menyatakan penghafaz Al-qur`an boleh memberi syafaat kepada ahli keluarga di hari Kiamat nanti, Wassalam

Re: SJ-1858: Hafaz Qur`an


Jawab:
Memang ada banyak riwayat hadis bahawa orang yg memperolehi syafa'at di Hari Akhirat terdiri dari para Siddiqin, ulama', Syuhada' dan ahlul Qur'an (termasuk para Huffaz).
Tapi sebelum itu kita kena kembali meneliti tajuk ini dalam kitab2 Usyuludin/Tawheed/Aqeedah utk mengetahui hakikat Syafa'at itu.
Rumusan:
Yang sebenarnya semua orang Islam boleh memberi syafa'at dengan tiga (3) syarat:
1. Mendapat keizinan Allah
2. Allah redha ke atasnya (syafi)
3. Allah redha terhadap orang yg akan disyafa'atkan (alMasyfu'i lahu)
Dalilnya cukup jelas:
1. Ayat Kursi (siapakah yg dapat memberi syafa'at di sisi Allah tanpa izin-Nya?)
2. Taha: 109
3. Anbiya': 28 (mereka tidak memberi syafa'at melainkan kepada orang diredhai Allah)
inilah penjelasan Syaikhul Islam Ibn Taymiyah dalam karyanya alAqeedah alWasitiyah yg disyarah oleh Syaikh Ben Baz (tanbihat allatifah, 73) WaLlahu a'alam