SJ-1866: [U] Al-Fatihah. Merujuk SJ 1517

Primary tabs

2 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ-1866: [U] Al-Fatihah. Merujuk SJ 1517

Assalamu'alaikum!

Ustaz THTL, merujuk kpd jawapan ustaz dlm SJ 1517, mengapakah di dalam Shahih Muslim terdapat Hadith Rasulullah (maksud hadith) yg mengatakan "Tiada solat tanpa Fatihah" dan pd masa yg sama ada juga maksud hadith yg menyatakan "Imam itu utk dituruti". Jadi bgmn kah keadaan makmum yg sebenarnya? Adakah maksud hadith yg menyatakan Tiada solat tanpa Fatihah itu hanya untuk solat sendiri sahaja? Jazakallah.

Re: SJ-1866: [U] Al-Fatihah. Merujuk SJ 1517

Jawab:
[U] = pelajaran ulangan

Apakah makmum membaca alFatihah di belakang Imam adalah isu khilafiah. Kita perturunkan sekali lagi rumusan dari
Madzhab empat yg Muktabar:
Syafi'iy: wajib makmum membaca Fatihah baik dalam solat nyaring atau perlahan
Hanafi: makruh tahrim bg makmum membaca fatihah baik dalam solat nyaring atau perlahan
Maliki: makruh membaca Fatihah jika dlm solat nyaring, sunat dibaca jika dalam solat perlahan
Hanbali: makruh dibaca jika dalam solat nyaring atau ketika Imam sedang membaca; Mustahab (disukai) jika dalam solat perlahan atau ketika Imam diam selepas selesai membaca fatihah.
Maka pendapat Maliki dan Hanbali itulah yg ramai disokong oleh ahli tahqeeq (penilai semula hukum2 feqh Islami), antaranya mantan Syaikhul Azhar, Sayyid Sabiq, yakni alFatihah tidak perlu dibaca dalam raka'at jahar (nyaring) dan dibaca ketika raka'at sirr (senyap) atau ketika makmum tidak mendengar bacaan Imam. Syaikhul Islam Ibn Taymiyah dan muridnya Imam Ibn Qayyim alJawzea mendokong pendapat Hanbaliah. Muhaddis Syaikh Albani dalam solat Sifatun Nabi juga mendokong pendapat makmum tidak membaca ketika Imam membaca dgn nyaring dan makmum membaca ketika Imam membaca secara senyap. Pendapat Maliki dan Hanbali ini mengimbangi hadis yg anda bawa itu; manakala pendapat Syafi'iy yg diamalkan di Malaysia hanya mengguna hadis "Tiada solat tanpa fatihah". WaLlahu a'alam