SJ-2102: sujud: tawarruk

Primary tabs

2 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ-2102: sujud: tawarruk

dlm tahiyat akhir, perlukah kaki kita perlu dilipat sama :confused:

Re: SJ-2102: sujud: tawarruk

Jawab:

Amalan sunnah ialah duduk cara tawarruk. Sebaiknya jari kaki kiri dilipatkan, jika tidak mampu boleh saja diluruskan. (Fatwa Syaikh Abd Rahman alJibreen, Sifat asSolah) WA
;)