SJ-2102: sujud: tawarruk

2 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ-2102: sujud: tawarruk

dlm tahiyat akhir, perlukah kaki kita perlu dilipat sama :confused:

Offline
Joined: 01/01/1970 - 7:30am
Re: SJ-2102: sujud: tawarruk

Jawab:

Amalan sunnah ialah duduk cara tawarruk. Sebaiknya jari kaki kiri dilipatkan, jika tidak mampu boleh saja diluruskan. (Fatwa Syaikh Abd Rahman alJibreen, Sifat asSolah) WA
;)