SJ-2353: Membalikan tangan semasa memberi salam

Primary tabs

2 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ-2353: Membalikan tangan semasa memberi salam

Assalamualaikum..

1. Semasa memberi salam kiri dan kanan tangan dibalikan mengikut salam kiri dan kanan. Boleh terangkan dari hadith dan apakah fadhilatnya? :guin

Re: SJ-2353: Membalikan tangan semasa memberi salam

:wassalam
Jawab:
Ini adalah perbuatan bid'ah. (sesuatu2 yg diada-adakan)
Terdapat hadis dari Jabir bin Samrah ra, di mana Jabir melapurkan bahawa kami (para sahabat) mengucap salam dengan memberi isyarat tangan ke aras kanan dan kiri. Nabi saw menegur (selepas salam)," kenapa saya melihat kalian mengangkat tangan spt telinga kaldai yg tidak boleh diam?"
Nawawi , Syarah Muslim: 8315) dan kitab asySyaqiri, Sunan wal Mubtadi'at: ms 65) WA