SJ - 2856: Pengurusan Jenazah

Primary tabs

2 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ - 2856: Pengurusan Jenazah

Yang manakah lebih afdal :
a) Mengusung jenazah dengan memikul secara beramai-ramai atau
b) Menaiki van jenazah

Kerana ramai orang mengatakan memikul secara beramai lebih baik. :confused:

Re: SJ - 2856: Pengurusan Jenazah

Jawab:
Perkataan 'lebih afdhal' atau lebih baik itu tidak sesuai. yang benar ialah mengusung jenazah itu Sunnah dan disyari'atkan, berikut adalah fatwa alMuhaddith Nasiruddin AlAlbani (Ahkam alJanaiz):

Adapun membawa jenazah di atas kereta jenazah atau Van ambulance, kemudian orang-orang yang mengantarnya juga menaiki kenderaan, maka hal ini termasuk tidak disyari'atkan, karena ini adalah kebiasaan orang-orang kafir, serta menghilangkan nilai-nilai yang terkandung dalam pengantaran jenazah yaitu mengingat-ingat akhirat, lebih-lebih lagi karena hal itu menjadi penyebab terkuat berkurangnya pengantar jenazah dan hilang kesempatan orang-orang yang ingin mendapatkan pahala. (Kecuali dalam keadaan darurat maka boleh memakai mobil)

2. Berdiri untuk menghormati jenazah hukumnya mansukh (dihapuskan), oleh karena itu tidak boleh lagi diamalkan (jika jenazah dihantar menggunakan kenderaan).

3. Boleh pulang berkendaraan setelah menguburkan mayat, tidak makruh
Ini pula pendapat allamah Sayyid Sabiq (Fiqh Sunnah), makruh menghantar jenazah dgn kenderaan kerana mengusung itu merupakan Sunnah Muhammadiah. HR Ibn Majah, alBaihaqee dan Abu Daud dari Ibn Mas'ood secara marfu'," barangsiapa mengiringi jenazah, hendaklah dipikul semua sisinya (keranda) dan ini merupakan sunnah." WA