[Video] Kenali Organisasi Muhammadiyah

Primary tabs

Perjalanan Persyarikatan Muhammadiyah, sebuah gerakan Islam, Dakwah amar makruf nahi Munkar dan tajdid, bersumber pada Al Quran dan As Sunnah serta berasas Islam. Maksud dan tujuan Persyarikatan ialah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.

Video 1:

{youtube}hIK2aHelDbw{/youtube}

Video 2:

{youtube}jE9l3UWlrVw{/youtube}

Video 3:

{youtube}NfYWUpTksy0&NR{/youtube}