[Video] Tahukah Anda Bagaimana Zakat Diurus dan Diagihkan?

Primary tabs

Oleh zain-ys

Kita tahu bagaimana zakat dikutip dan mungkin kita adalah salah seorang dari pembayar zakat itu sendiri. Namun kita kurang tahu bagaimana zakat diagih-agihkan.

Berikut ini adalah paparan video yang mengandungi maklumat tentang pengagihan zakat Lembaga Zakat Selangor (LZS). Dengan menontonnya, kita akan dapat gambaran sepintas lalu bagaimana dan ke mana wang zakat disalurkan. Di bawahnya pula adalah maklumat ringkas senarai jenis-jenis bantuan LZS untuk asnaf zakat.


Episode 1/1Episode 1/2Episode 2/1Episode 2/2Episode 3/1Episode 3/2Episode 4/1Episode 4/2Anda boleh menonton episod-episod seterus di playlist youtube berikut ini: [LINK]Berikut adalah bantuan-bantuan yang disediakan oleh Lembaga Zakat Selangor kepada asnaf-asnaf berikut:

Asnaf Fakir

 • Saguhati Hari Raya
 • Pengurusan rumah orang tua
 • Pembinaan rumah berkelompok
 • Bantuan perubatan
 • Pengurusan jenazah fakir
 • Pembinaan rumah individu
 • Membaikpulih rumah
 • Bantuan sewa rumah
 • Bantuan kecemasan/runcit
 • Bantuan kewangan bulanan
 • Plumbing & wiring rumah
 • Projek Asnaf
 • Bantuan makanan bulanan
 • Kursus/Latihan


Asnaf Miskin

 • Saguhati Hari Raya
 • Pembinaan rumah berkelompok
 • Aset miskin
 • Agihan raya anak yatim miskin
 • Pengurusan Bengkel Jahitan
 • Bantuan Perubatan
 • Pembinaan rumah individu
 • Membaikpulih rumah
 • Bantuan sewa rumah
 • Bantuan kecemasan/runcit
 • Bantuan kewangan bulanan
 • Mawaddah Kraf
 • Pengurusan jenazah miskin
 • Sambutan hari kebesaran Islam
 • Plumbing & wiring rumah
 • Bantuan Modal Perniagaan
 • Bantuan Modal Perikanan
 • Bantuan Modal Penternakan
 • Bantuan Modal Pertanian
 • Dana Amanah Miskin(Modal Berkelompok)
 • Bantuan makanan bulanan
 • Kursus/Latihan


Asnaf Muallaf

 • Saguhati Hari Raya
 • Pembinaan rumah berkelompok
 • Percetakan dan Penerbitan
 • Program Ceramah
 • Sumb. badan/persatuan muallaf
 • Bantuan kecemasan/runcit
 • Bantuan Pengurusan Unit Dakwah
 • Peralatan dan selanggaraan komputer
 • Aset Muallaf
 • Bantuan Berkhatan
 • Bantuan Perkahwinan
 • Saguhati galakan
 • Sambutan hari kebesaran Islam
 • Pembinaan rumah individu
 • Membaikpulih rumah
 • Bantuan sewa rumah
 • Pengurusan jenazah
 • Bantuan kewangan bulanan
 • Elaun kakitangan unit dakwah
 • Bantuan Modal
 • Kursus/Latihan
 • Aktiviti/Lawatan sambil belajar
 • Elaun kelas agama asas
 • Elaun guru kelas agama asas


Asnaf Amil

 • Amil Zakat Fitrah
 • Amil Zakat Padi
 • Pengurusan Institusi Amil


Asnaf Fisabilillah

 • Saraan tenaga kerja sokongan
 • Elaun guru agama/penceramah
 • Program forum/ceramah agama
 • Program out reach
 • Bantuan kpd persatuan/bdn Islam
 • Kursus pegawai masjid
 • Elaun tahunan pegawai masjid
 • Bantuan penyelidikan/penerbitan
 • Program penerapan nilai-nilai murni
 • Elaun guru KAFA
 • Pembinaan/baikpulih masjid/surau/sekolah
 • Elaun Bulanan Pegawai masjid
 • Imbuhan penolong pendaftar nikah
 • Saguhati kaunselor pengatkuasa
 • Saguhati kaunselor sukarela
 • Bantuan kecemasan,banjir,ribut,kebakaran
 • Pembinaan/baikpulih inst agama luar negara
 • Pembinaan/baikpulih insitusit agama
 • Bantuan karpet/peralatan masjid/surau
 • Bantuan keperluan sekolah


Asnaf Gharim

 • Hutang kerana keperluan hidup
 • Hutang persatuan kerana permasalahan ummah
 • Hutang perubatan/rawatan mesin dialisis
 • Pengurusan jenazah tanpa waris


Asnaf Ibni Sabil

 • Bantuan Musafir


Asnaf Riqab

 • Bantuan pemulihan akidah
 • Bantuan pemulihan akhlak


Sumber: http://www.e-zakat.com.my/jenis-bantuan/

Kategori Berita: 

Artikel Berkaitan