[Video] Tiada Agama Yang Benarkan Berdusta Atas Nama Agama Kecuali...

Primary tabs

Apa Itu Taqiyah?
Yusuf al-Bahrani: “Yang dimaksud dengan taqiyah adalah menampakkan kesamaan dengan keyakinan agama orang-orang yang menyelisihi mereka karena adanya rasa takut.”

Al Kulaini dari Abu Ja’far: “Berkumpullah dengan mereka secara zahir namun selisihilah mereka secara batin”.

Al-Khomeini di dalam Kasyful Asrar: “Seseorang yang mengucapkan atau mengamalkan sesuatu, berbeza dengan kenyataan (hatinya) yang membatalkan timbangan-timbangan syariat …”.

{youtube}lYbMww9v1Wg{/youtube}


Taqiyah merupakan antara teras aqidah penganut Syiah Imamiyah
“Taqiyyah merupakan agamaku dan agama para pendahuluku. Tidak ada keimanan bagi seseorang yang tidak bertaqiyyah”.  (Al-Kafi, Al Kulaini, 2/174)

Dalam riwayat lain dari Abu Abdillah: “Tidak ada agama bagi seorang yang tidak bertaqiyyah”.

Mengapa Perpaduan Antara Ahlus Sunnah dan Syiah Tak Tercapai?
Syeikh Muhibuddin Al-Khatib: “Faktor utama yang menghalangi usaha terwujudnya interaksi yang jujur dan tulus antara kita  (Ahlus Sunnah) dan kaum Syi’ah ialah apa yang mereka sebut dengan Taqiyah.

Sesungguhnya Taqiyah ialah suatu aqidah keagamaan yang memperbolehkan mereka memperlihatkan kepada kita kebalikan fakta yang mereka sembunyikan.
Akibatnya, orang yang sihat akalnya diantara kita akan tertipu terhadap kepura-puraan mereka terhadapnya.

Mereka ingin dianggap sepaham dan tidak ada persoalan dengannya. Padahal sejatinya mereka tidak menginginkan hal itu. Tidak menyukainya, tidak juga mau melakukannya, kecuali dalam keadaan darurat atau kepentingan-kepentingan mereka yang lain.” (Al-Khutut al-Aridhah)