Kitab: Binatang Buruan dan Sembelihan

  • Binatang yang dapat disembelih, maka penyembelihannya adalah pada halqumnya dan leher bawahnya. Dan binatang yang tidak dapat disembelih, maka penyembelihannya adalah dengan melukakannya dimana saja yang dapat dilukai.

  • Setiap binatang yang diakui/dianggap baik oleh orang Arab adalah halal, kecuali binatang yang diharamkan oleh syarak. Setiap binatang yang diakui/dianggap jijik oleh orang Arab adalah haram, kecuali binatang yang dihalalkan oleh syarak.

  • Ibadah kurban adalah sunnah muakkadah

  • Aqiqah adalah penyembelihan binatang untuk anak yang dilahirkan pada hari ke tujuh dari kelahirannya.