Kategori Kitab-Kitab Hadis Disyarahkan Oleh Maulana Mohd Asri

Primary tabs

Mari Berkenalan Dengan Jenis-jenis Kitab Hadis Disyarahkan Oleh Maulana Mohd Asri

Tahukah anda apa itu kitab Jami'. Apa itu kitab Sunan? Apa itu kitab Mustadrak?  Dan.. Seterusnya.. Dapatkan jawapannya melalui video ini. Klip video ini dibikin semula berdasarkan kuliah Sahih al-Bukhari dan mukadimah Sahih Muslim, ditambah dengan persembahan menarik dan nota-nota ringkas. Ia sesuai untuk semua peringkat orang terutama mereka yang baru nak berjinak-jinak dalam bidang Hadis.

Dari video ini kita akan dapat mengenal 29 jenis kitab Hadis:

 1. Jami'/ jawami'
 2. Sunan/ ahkam
 3. Mathani/ musnad
 4. Ma'ajim/ mu'jam
 5. Masyikhat
 6. Ajza'/ rasail
 7. Arbainat
 8. Afrad dan Gharaaib
 9. Mustadrak
 10. Mustakhraj
 11.  'ilal
 12. Atraf
 13. Tarajim
 14. Ta'aliq
 15. Taghrib wa tarhib
 16. Mursalsalat
 17. Tsulasiyyat
 18. Al-amali
 19. Zawaid
 20. Al-Mukhtasarat
 21. Takharij
 22. Syarhul atsar
 23. Asbab nuzul hadis
 24. At-tartib
 25. At-Ta'lif
 26. Al-Mawdhu`at
 27. Al-ma'thurat
 28. An-Nasikh wal Mansukh
 29. Mutasyabih/ Musykil hadis

 Untuk mendengar kuliah penuh sila ke [link ini]

Kategori Berita: