(Ringkasan Sirah) 9. Mengadili Antara Kaum Quraisy Ketika Meletakkan Hajar Aswad

Primary tabs

Khulasah Nurul Yaqin Oleh Umar Abdul Jabbar | Terjemahan Zainudin bin Yusro (zain y.s)

9. Mengadili Antara Kaum Quraisy Ketika Meletakkan Hajar Aswad

 1. Ketika baginda s.a.w. berusia 35 tahun, kaum Quraisy telah meruntuhkan Ka’bah dan memperbaharui pembinaannya.
 2. Baginda s.a.w. turut bersama mereka membinanya. Baginda s.a.w. mengangkat batu-batu bersama para pembesar Quraisy. Turut bersamanya ialah bapa saudaranya al-Abbas.
 3. Kaum Quraisy berselisih di dalam menentukan siapakah yang berhak meletakkan Hajar Aswad di tempatnya. Kemudian mereka bersetuju untuk melantik orang yang mula-mula masuk ke masjid sebagai hakim.
 4. Orang yang mula-mula masuk ke dalam masjid adalah Rasulullah s.a.w. Kaum Quraisy bergembira dengan hal ini. Kata mereka: “Kamu rela terhadap al-Amin.”
 5. Baginda s.a.w. meletakkan Hajar Aswad di selendangnya dan meminta setiap pemimpin untuk memegang hujung-hujung selendang. Lalu baginda menyuruh mereka mengangkatnya. Apabila batu itu sampai di tempatnya, baginda s.a.w. mengambilnya dan meletakkannya dengan tangannya yang mulia. Dengan itu, hilanglah perselisihan yang berlaku dengan keputusan yang dibuat oleh baginda s.a.w. Kaum quraisy merasa kagum dengan kekuatan fikirannya.

Soalan-soalan

 • Bilakah kaum Quraisy memperbaharui pembinaan Ka’bah?
 • Adakah baginda s.a.w. ikut serta bersama mereka?
 • Apa yang mereka perselisihkan?
 • Siapakah orang yang mula-mula masuk ke dalam masjid?
 • Bagaimana baginda s.a.w. mengadili perselisihan di antara mereka?

Ringkasan

 • Ketika baginda s.a.w. berusia 35 tahun, kaum Quraisy memperbaharui pembinaan Ka’bah.
 • Baginda s.a.w. mengadili dalam perselisihan meletakkan Hajar Aswad di tempatnya.
 • Baginda s.a.w. melaksanakannya dengan bijaksana dan membuat keputusan dengan jayanya.