SJ-05-0295 : Solat Jemaah : saf

Primary tabs

2 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ-05-0295 : Solat Jemaah : saf

Si suatu jumaat sekumpulan yang lewat tergesa2 mengambil tempat di luar masjid, dan tempat itu berada lebih hadapan daripada imam (tak pasti mereka sedar atau tidak).

bagaimana status solat mereka?

SJ-05-0295 : Solat Jemaah : saf

wa'alaikumussalam

Alhamdulillah. Kami akan cuba menjawab soslan anda dengan kadar kemampuan yang ada, Insya-Allah.

Menurut Imam Nawawi rh, :

ÕáÇÊå ÕÍíÍÉ äÕ Úáíå ÇáÔÇÝÚí ÓæÇÁ ÌÇÁ ÞÏøÇã ÇáÅãÇã Ãæ ãä æÑÇÆå
dir="ltr">jika seseorang itu tidak pasti samada ada dia berada di hadapan atau di belakang Imam, Solatnya masih sah sebagaimana dikatakan oleh al-Syafie [Fataawa al-Imam al-Nawawi, ms 58].

Akan tetapi, jika dia sengaja berdiri melebihi Imam, solatnya tidak sah. WA.

Sekian, wassalam

خيرالأمين