000004-SJ-THAHARAH: Beza kencing kanak-kanak lelaki dan pere

Primary tabs

1 post / 0 new
000004-SJ-THAHARAH: Beza kencing kanak-kanak lelaki dan pere

Quote:
kenapa air kencing kanak-kanak lelaki yang berusia 2 tahun ke bawah dan hanya minum air susu ibunya dihukumkan sebagai najis mukhaffah sedang bayi perempuan yang serupa kedaaannya tidak dihukumkan begitu?

--------------------------------------------------------------------------------

Jawab
Alhamdulillah inilah jawapannya:
Ulamak Syafi'i dan Hanbali mengatakan bahawa air kencing kanak-kanak lelaki yang belum memakan apa2 makanan selain dari susu hendaklah dibersihkan denhan merenjiskan air ke atasnya. Sabda Rasulullah s.a.w.:
"Dibasuh air kencing kanak-kanak perempuan dan direnjis air kencing kanak-kanak lelaki." (HR al-tarmizi)
Kanak-kanak ini hendaklah berusia dua tahun ke bawah.

Menurut Maliki dan Hanafi, kencing kedua-dua kanak-kanak ini wajib dibasuh. Alasan mereka ialah hadis:
"Basuhlah air kencing, kerana banyak azab kubur itu datang daripadanya." (HR Daruquthni & Hakim)

Masalah: Apa bezanya antara keduanya?
Jawab: Kanak-kanak lelaki sering didukung, maka diberi keringanan hukum air kencingnya. Air kencingnya juga lembut, berbanding dengan kanak-kanak perempuan yg menyebabkan ia tidak melekat pada tempat kencingnya.
(Lihat: Al-Feqh al-Islami Wa Adillatuh, vol. 1, hal.159)

Imam Ibnul Qaiyim al-Jauziyah menyebutkan:
["Dan adapun mengenai membasuh baju dari kencing kanak2 perempuan dan merenjis dari kencing kanak2 lelaki apabila ia belum lagi diberi makan (melainkan susu), maka padanya terdapat 3 pendapat ulamak:
Pendapat pertama: Kedua-duanya hendaklah dibasuh dengan air.
Pendapat kedua: Kedua-duanya hendaklah direnjis dengan air.
Pendapat ketiga: Di bezakan (antara lelaki dan perempuan). Dan inilah pendapat yang berdasarkan sunnah. Dan pendapat ini bertepatan dengan kebagusan syariat, kesempurnaan hikmat dan maslahatnya.]
(Lihat: I'lamul Muwaqqi'in, Ibnul Qaiyim al-Jauziyah, vol.2, hal. 59)

Katanya lagi:
["Perbezaan antara kanak-kanak lelaki dan perempuan ada tiga wajah, iaitu:
Pertama: Lelaki dan perempuan lebih banyak mendokong kanak-kanak lelaki, maka berlakulah `umumul balwa' (sesuatu yg banyak berlaku & sukar dielak) dengan kencingnya. Ini amat menyukarkan untuk membasuhnya.
Kedua: Kencing kanak-kanak lelaki tidak hanya pada satu tempat sahaja, malahan di sana dan sini. Maka sukar untuk membasuh tempat yang terkena kencing. Ini berbeza dengan kencing kanak-kanak perempuan.
Ketiga: Kencing kanak-kanak perempuan lebih kotor dan berbau busuk berbanding kencing kanak-kanak lelaki...."]
(ibid.)

Sekian. Wallahu a'lam.
zain y.s.
B.Mertajam