[BARU TERBIT] Fiqh 4 Mazhab

Primary tabs

Tajuk Buku: Fiqh 4 Mazhab Juzuk 1-5

الفقه على المذاهب الاربعة

Penulis: Syaikh Abdul Rahman al-Jazairi
Halaman: 2,223m/s

Kod: JC-2122
Harga: RM220.00

Banyak surat yang telah datang kepada saya dari pelbagai tempat yang meminta agar saya mengkaji semula juzuk pertama kitab fiqh yang banyak mengandungi kesalahan, di samping ringkasnya penjelasan di banyak tempat, meskipun banyak kelebihan yang tidak terdapat dalam kitab-kitab fiqh yang lain.

Lalu saya mengkaji dengan saksama naskah tersebut sehingga mendapati beberapa hal yang harus diambil perhatian. Hal ini disebabkan tujuan semula pembuatan kitab itu adalah bagi memudahkan pembentukan fiqh Islam menurut imam-imam ulama. Tujuan ini mengharuskan mereka untuk menjelaskan hal-hal mujmal dan mubham yang mereka temui. Dari sini timbul sikap tolak ansur terhadap pemilihan kata yang digunakan dalam nas-nas yang ada di halaman atas (di atas garis) hingga muncul kesalahan-kesalahan ini. Ketika saya merasakan hal ini, saya dapat menghilangkannya dan menjelaskan hal-hal yang mubham darinya.

Setelah mengkaji semula kitab fiqh ini dari awal sehingga akhir dengan merujuk kepada kitab-kitab fiqh lain, saya melihat perlunya perbaikan sebagai berikut:

Pertama: Membuat tajuk-tajuk khas yang berkait rapat dengan setiap masalah bagi memudahkan setiap orang mencari masalah yang ingin dibahasnya dalam kandungan isi. Ini berbeza dengan kitab pertama yang masalah di dalamnya bercampur hingga menyukarkan orang-orang bagi memenuhi tujuan mereka.

Kedua: Apa yang terpenting pada saya adalah menulis nas dua mazhab yang sependapat di bahagian atas lembaran hingga dua mazhab ini terbebas dari satu sisi dan tidak mengandungi kesalahan. Dengan metod ini, nampaklah kesalahan metod pertama pada banyak babnya, sebagaimana yang dapat dilihat dalam kitab solat, perbahasan tentang kiblat, perbahasan tentang haid, perbahasan sekitar pembalut dan lain sebagainya yang tidak mungkin untuk saya sebutkan disebabkan banyaknya dan terbatasnya tempat. Dan pembaca tidak memiliki pilihan lain selain merujuk kepada kitab untuk mengetahui di dalamnya mana yang benar dan mana yang salah.

Ketiga: Saya telah merujuk banyak kitab fiqh berkait rapat dengan banyak masalah dalam kitab ini yang disebutkan di halaman bawah (di bawah garis). Biasanya kitab-kitab tersebut menyebutkan sunnah-sunnah dan fardu secara umum. Saya tidak menemui adanya kesalahan dalam hal ini namun saya menjelaskan hal-hal yang umum ini.

Keempat: Saya kira suatu keharusan untuk memberikan penjelasan panjang lebar hingga mudah bagi setiap pembacanya untuk mengetahui maksudnya. Saya mencurahkan perhatian khusus dalam dua kitab haji dan puasa agar orang-orang dapat memahaminya dengan mudah.

Kelima: Saya menyebutkan banyak hikmah tasyri’ dalam setiap masalah yang memungkinkan bagi saya untuk menyebutkannya. Sebenarnya saya ingin menuliskan hikmah dari setiap tasyri’, namun saya khuatir buku ini akan terlalu tebal hingga menghilangkan maksud dan tujuannya.

Keenam: Saya berpendapat bahawa saya harus menyebutkan dalil-dalil empat imam mazhab dari

kitab-kitab sunnah yang sahih dan menyebutkan pandangan setiap orang dari mereka.

Apa yang jelas, saya telah berusaha semaksimum mungkin menyelesaikan kitab ini dan mengeditnya secara sempurna. Untuk masalah-masalah yang ada di dalamnya saya buat tajuk-tajuk khas dan menyusunnya dengan teliti sehingga setiap pembaca dapat membaca dan mencari apa yang ingin diketahuinya dengan mudah dan aman dari kesalahan insya Allah. –Pengarang

Info dan cara pembelian: www.facebook.com/buku.agama.online?sk=notes