SJ – 2622 : NUSANTARA & MAZHAB al-‘ASYA’IRAH

Primary tabs

2 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ – 2622 : NUSANTARA & MAZHAB al-‘ASYA’IRAH

Assalamualaikum...Boleh tak ustaz terangkan mengapa org Islam di Nusantara ini lebih berpegang kepada aqidah Asya'irah? :martialar

Re: SJ – 2622 : NUSANTARA & MAZHAB al-‘ASYA’IRAH


æÚáíßã ÇáÓáÇã æ ÑÍãÉ Çááå æÈÑßÇÊå

{ ÈÓã Çááå ÇáÑÍãä ÇáÑÍíã }

(( ÑÈ ÅÔÑÍ áí ÕÏÑí æ íÓÑáí ÃãÑí æÃÍáá ÚÞÏÉ ãä áÓÇäí íÝÞåæÇ Þæáí ))

***********************
SJ – 2622 : NUSANTARA & MAZHAB al-‘ASYA’IRAH

Alhamdulillah , Segala Puja – Puji hanyalah milik Allah Ta'ala semata-mata. Selawat dan salam ke atas Baginda Rasulullah s.a.w, ahli keluarga baginda yang suci, para sahabat yang kesemua mereka itu merupakan golongan yang amat mulia, para ulama' yang mukhlisin , para mujahidin di Jalan Allah Ta'ala dan seluruh muslimin. Amin.

Terima Kasih kepada Saudara averroes ( ibnu rushd ? ) yang mengemukakan soalan sulungnya ini kepada kami .

Aduhai , alangkah pendeknya soalan saudara akan tetapi ia sebenarnya boleh dibahaskan dan dijawab setebal tesis para mahasiswa di peringkat sarjana . :adus

Walaupun begitu kami akan menjawab juga soalan saudara ini secara ringkas . Sebab kalau saudara mahu jawapannya yang setebal tesis sarjana , maka saudara kena melanjutkan lagi pengajian dan pengkajian mengenai masalah ini dengan difokuskan kepada kitab-kitab pengajian Tauhid dan Sejarah khasnya .

Al-‘Asya’irah [="#0000ff" size="4"] ( ÇáÃÔÇÚÑÉ ) bermakna : Fahaman / Aliran Tauhid yang dipegang dan dikembangkan oleh seorang tokoh besar umat Islam yang bernama al-Imam al-‘Allamah Abu Hasan al-‘Asya’ari rh ( lahir 260H/873 m ) . Beliau rh adalah dianggap sebagai salah-seorang tokoh utama AHLUS SUNNAH WAL JAMA’AH , bahkan ada juga yang menggelarnya sebagai pengasas dan pelopor aliran tersebut . Aliran al-‘Asya’irah inilah merupakan aliran Tauhid / Aqidah yang dianut oleh kebanyakan umat Islam sedunia sehingga kini .

Menurut catatan sejarah drp berbagai sumber , beliau rh telah melalui 3 zaman yang melibatkan perubahan pemikirannya berkenaan dengan aliran Tauhid iaitu : { 1 } ~ Aliran Muktazilah : Disebabkan bapa tirinya : al-Imam al-Jubaie adalah salah-seorang pelopor Muktazilah di zaman itu , { 2 } ~ Mengasaskan alirannya sendiri ( al-‘Asya’irah ) , dan ke- { 3 } ~ Aliran Salaf .

Semua ulama mengakui bahawa beliau rh telah melalui 2 zaman di atas dan zaman yang ketiga itulah yang menjadi ISU PERSELISIHAN di kalangan ramai umat Islam semenjak dahulu lagi , khasnya di zaman “ panasnya “ perselisihan di antara apa yang disebut sebagai “ KAUM TUA “ dengan “ KAUM MUDA “ . Bahkan ada juga di kalangan ulama’ yang sanggup menerima kenyataan bahawa al-Imam al-‘Asya’ari rh ini memang di akhir hayatnya kembali kepada Aliran Tauhid Salafi , akan tetapi bukanlah Salafi yang didakwa oleh kebanyakan kumpulan Salafi / Wahabi di zaman ini . Dan isu ini bukanlah menjadi topik yang hendak dibincangkan di sini dan kami sendiri tidak berminat untuk “ menyeret “ sidang pembaca yang budiman ke dalam “ perselisihan “ ini .

Quote:
[="purple"]
Boleh tak ustaz terangkan mengapa org Islam di Nusantara ini lebih berpegang kepada aqidah Asya'irah? [/]

Soalan ini samalah dengan soalan : “ Mengapakah umat Islam di negara-negara Teluk lebih terkesan dengan mazhab ( fekah ) aliran Hanbali , di negara-negara Benua Afrika dengan mazhab Maliki , di utara negara-negara Arab dan India dengan aliran Hanafi dan di Mesir dan Nusantara dengan Mazhab Syafi’e ? “ .

Ini berkait-rapat dengan sejarah awal kedatangan Islam ke Nusantara sendiri . Kalau dikumpulkan seluruh teori mengenai sejarah awal kedatangan Islam ke Alam Nusantara ini , sudah pasti kita akan mendapati :

{ 1 } ~ Islam dibawa masuk ke Nusantara daripada Hadramaut , Yaman ( di kawasan itu majoriti umat Islamnya bermazhab Aqidah al-‘Asya’irah dan bermazhab fekah asy-Syafi’e sedangkan di luar kawasan itu majoritinya adalah Syiah Zaidiah ~ di masa itu ) .

{ 2 } ~ Islam dibawa masuk ke Nusantara daripada Gujerat , India ( di kawasan itu majoriti umat Islamnya adalah para penganut Aqidah al-‘Asya’irah dan bermazhab fekah asy-Syafi’e , sedangkan di luar Gujerat umat Islamnya ada yang bermazhab Syi’ah – pd Aqidah & Fekah – dan ada pula yang berpegang kepada fekah mazhab Hanafi ) .

{ 3 } ~ Islam dibawa masuk ke Nusantara daripada China yang rata-rata umat Islam di situ berpegang dengan Aqidah al-‘Asya’irah dan bermazhab Hanafi ( fekah ) .

{ 4 } ~ Islam dibawa masuk ke Nusantara daripada Kemboja , yang rata-rata umat Islam di situ berpegang dengan Aqidah al-‘Asya’irah dan bermazhab asy-Syafi’e ( fekah ) .

Daripada keempat-empat teori ini sendiri kita sudah dapat jawapannya mengapakah umat Islam di Nusantara ini sehingga ke hari ini lebih ramai yang menganut aliran Tauhid al-‘Asya’irah dan juga bermazhab asy-Syafi’e rh .

Aliran Aqidah / Tauhid al-‘Asya’irah ini dikenali juga di nusantara ini sebagai “ Sifat 20 “ , “ Aliran Khalaf “ dan juga “ Aliran Ahlus Sunnah Wal Jama’ah “ .

Bagi kami di al-Ahkam , umat Islam sendiri sepatutnya tidak lagi terheret di perbalahan-perbalahan silam di sekitar isu ini dan isu-isu seumpama ini memandangkan masih banyak lagi masa dan daya kita yang sepatutnya dikerahkan dan disalurkan ke masalah-masalah yang lebih penting .

Kalau ulama’ rh dahulu sering berbalah mengenai masalah-masalah seperti ini , adakah ini bermakna kita juga wajib mengikuti jejak langkah mereka itu lalu kita pun terus “ bercakaran “ di antara satu sama lain sehingga melabelkan pihak itu dan ini dengan berbagai label / gelaran ??? .

Kami kira sudah tiba masanya kita menyatukan seluruh umat Islam , khasnya daripada kalangan mereka yang mendakwa merekalah Ahlus Sunnah Wal Jama’ah ( sama ada daripada Kelompok Khalaf , Kelompok Salaf , Kelompok Sufi dan Kelompok Wahabi ) .

Dan sudah tiba juga masanya bagi umat Islam untuk mengkaji semula apa yang ditulis oleh al-Imam asy-Syahid Hassan al-Banna rh ( Pengasas Gerakan Ikhwan Muslimin Sedunia ) di sekitar permasalahan ini melalui kitabnya yang cukup tersohor : al-‘AQAID dan RISALAH at-TA’ALIM ( al-USUL al-‘ISYRIN ) .

Sekian . Semoga ada manfaatnya bersama .
Wallahu A'alam Bis Sowab
Wahuwa Yahdi Ila Sabilir Rasyad


æ Õáøì Çááå Úáì ÓíøÏäÇ ãÍãøÏ æ Úáì ÂÇáå æ ÕÍÈå æ Óáøã æÇáÍãÏ ááå ÑøÈ ÇáÚÇáãíä


æ Åáì ÇááÞÇÁ Åä ÔÇÁ Çááå ÊÚÇáì
æÇáÓáÇã ÚáÈßã æ ÑÍãÉ Çááå æ ÈÑßÇÊå
16 / Rabi’ul Akhir / 1424 H
16 / Jun / 2003 M

ISNIN ~ Bandaraya Kaherah

Pendekar ® :duel2
http://al-ahkam.com.my/forum