SJ-03-0041 : darah

Primary tabs

2 posts / 0 new
Last post
Anonymous (not verified)
SJ-03-0041 : darah

:salam

pertama sekali saya ingin mengucapkan berbanyak terima kasih kerana pihak al-ahkam sudi menjawab soalan saya sebelum ini.

saya igin bertanya berkenaan dengan darah.

soalan saya:

1) Adakah percikan darah ikan atau ayam yang terkena pada baju semasa penyediaan untuk memasak di kira sebagai najis.

2)bolehkah baju itu dipakai untuk di bawa bersembahyang

3)bolehkah baju itu dicampur dengan pakaian yang lain dan dibasuh dengan mesin basuh tanpa membilasnya terlebih dahulu

sekian,

:wassalam

SJ-03-0041 : darah

:wassalam

alJawab:

1. darah ayam dan ikan

ia tidak najis kerana tidak ada dalil yang mengatakan kenajisannya (alQardhawi, Fiqh Taharah)

2. Boleh

3. Boleh

sekian